โครงการ “รสดีสร้างอาชีพ” ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดสอนเรียนฟรี 30 เมนูรสดี ครบทุกรส
 
15/10/2552
 

อาหารไทย อยู่คู่ครัวไทยมายาวนาน และอร่อยขึ้นชื่อหลาก หลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด คนที่มีฝีมือดีอยู่แล้ว เพียงแค่มีโอกาสเสริมทักษะพัฒนาเมนูอาหารของตนให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้น และเรียนรู้การวางแผนบริหารจัดการร้านอาหารแบบมืออาชีพ เพียงเท่านี้ก็สามารถขยับขยายจากครัวในบ้านมาเป็นครัวนอกบ้านที่ใช้เป็นช่อง ทางทำมาหากินสร้างรายได้เหมาะกับเศรษฐกิจยุคที่ต้องขยันอีกด้วย เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส “รสดี” โดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่า การปรุงอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญและสามารถเป็นช่องทาง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวไทยได้ จึงได้ริเริ่มโครงการ “รสดีสร้างอาชีพ” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนการประกอบอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการร้านอาหารขนาดย่อม โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรก โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาหลักสูตร “30 เมนูอาหารรสดี” ที่เป็นเมนูอาหารตามสั่งยอดนิยม ซึ่งครอบคลุมทั้งเมนูต้ม ผัด แกง ทอด ตลอดจนให้การ