skip to Main Content

ตะกร้าจักรยานสวยปิ๊งด้วยไหมพรม

รสดี คู่ครัว
DIY bicy

เตรียมอุปกรณ์เลย!
1. ไหมพรม 2. เข็มสอดสำหรับไหมพรม 3. กรรไกร 4. ตะกร้าจักรยานชนิดเป็นเหล็ก

วิธีทำ
1. ร้อยไหมพรมเข้ากับเข็ม ผูกปลายด้านหนึ่งตรงปากตะกร้าด้านใน 2 รอบ เพื่อความแน่นหนา
2. สานตะกร้าด้วยการเย็บไปตามช่องลวดตะกร้าขึ้นลงสลับกัน
3. ร้อยจนไหมพรมใกล้หมด ก็ผูกไหมพรมเส้นใหม่ต่อกับเส้นเดิมได้เลย
4. ถักต่อไปเรื่อยๆ จนสุดครบแถว ปักเข็มเปลี่ยนไปยังแถวถัดไปแล้วถักขึ้นลงไปเหมือนเดิม
6. ถักจนเต็มพื้นที่ตะกร้า มัดปมด้านหลังให้เรียบร้อย ตะกร้าหน้ารถก็สวยโดดเด่นขึ้นง่ายๆ

Credit

kittenhood

Back To Top