skip to Main Content

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ช้อปร้อยได้ร้าน

รสดี คู่ครัว
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ช้อปร้อยได้ร้าน

 

จับรางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 ณ ห้างแม็คโคร สาขาคลองหลวง โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รถเข็นก๋วยเตี๋ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาย และผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย รสดีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว 165 กรัม 12 ลัง, รสดีซุปก้อน 40 กรัม 2 ลัง, อายิโนะโมะโต๊ะ พลัส 420 กรัม 4 ลัง จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 85,000 บาท

รางวัลที่ 2 ชุดผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย รสดีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว 165 กรัม 7 ลัง, รสดีซุปก้อน 40 กรัม 1 ลัง, อายิโนะโมะโต๊ะ พลัส 420 กรัม 2 ลัง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

 

เงื่อนไขและกติกาของผู้โชคดี

  • ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ รสดีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว, รสดีซุปก้อน หรือ อายิโนะโมะโต๊ะ พลัส ครบ 150 บาท และเป็นผู้ส่งคูปองชิงโชคกับทางแม็คโคร
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีซ้ำ คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีรายใหม่ทดแทน
  • บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อนัดหมายส่งมอบของรางวัลภายใน 60 วัน จากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อได้และเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับ ผู้โชคดีได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ภายใน 15:00น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มิเช่นนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์ เพื่อให้สิทธิ์รายชื่อสำรองต่อไป
  • บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท บีทีเอช สเตเบิลแอนด์อะบันแดนธ์ จำกัด เป็นผู้ดูแลการชำระภาษี 5% ของทางผู้โชคดี
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานในเครือบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล ของผู้โชคดีเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถาม “คุณยุทธพงษ์” หัวหน้าโครงงานช้อปร้อยได้ร้าน ที่เบอร์ 094-549-9222

Back To Top