skip to Main Content

ผ้ากันเปื้อนเข้าครัวแบบไม่ต้องเย็บสุดชิค

รสดี คู่ครัว
diy-balcmldgl

เตรียมอุปกรณ์เลย!
1. ผ้าสีพื้น 2. ผ้าลายทาง 3. เทปผ้า 4. กาวสำหรับติดผ้า
5. กรรไกรหรือคัตเตอร์

วิธีทำ
1. วัดขนาดตัว แล้วตัดขนาดผ้าตามรูปร่าง
2. ตัดผ้าลายทางให้เป็นสี่เหลี่ยม เอาไว้ทำกระเป๋าค่ะ
3. ต่อมา ทากาวที่ขอบของผ้าลายทางเพื่อติดกับผ้าอีกชิ้น
4. ติดเทปผ้าสำหรับผูกเอว ตัดความยาวตามที่ต้องการ แล้วทากาวตรงขอบผ้ากันเปื้อนเพื่อติดกับเทปผ้าอีกครั้ง เสร็จแล้วค่ะ

Credit

blisby / almostmakesperfect

Back To Top