skip to Main Content

ผ้ากันเปื้อนใหม่…จากเสื้อเชิ้ตที่ไม่ใช้แล้ว

รสดี คู่ครัว
diy001

อุปกรณ์
1. เสื้อเชิ้ต 2. กรรไกร
3. เข็มและด้าย 4. ไม้โค้งเอนกประสงค์
5. จักรเย็บผ้า

วิธีทำ
1. นำเสื้อเชิ้ตที่ไม่ใช้แล้ว ตัดด้านข้าง และด้านหลังออก
2. ตัดรอบคอเสื้อให้เหลือแต่ปกไว้
3. ใช้ไม้เอนกประสงค์วาดตามความกว้างของแขนเสื้อ แล้วตัดออก
4. พับขอบแขนเสื้อเข้ามาเล็กน้อย แล้วเย็บเก็บขอบ
5. นำเศษผ้าที่เหลือจากข้อ 1 มาตัดเป็น 2 ชิ้น ชิ้นละ 4 นิ้ว
6. พับผ้าลงให้เหลือชิ้นละ 2 นิ้วแล้วเย็บให้เรียบร้อย จากนั้นนำไปเย็บต่อกับตัวผ้ากันเปื้อน เพื่อทำเป็นเชือกผูก ก็จะได้ผ้ากันเปี้อยสุดน่ารัก!

Credit

craftsy

Back To Top