skip to Main Content

โต๊ะอาหารน่ารักด้วยเจ้ากระต่ายน้อย

รสดี คู่ครัว
rosdee (4)

อุปกรณ์ : 1. ผ้าสีสดใส 2. เข็มกลัด

วิธีทำ
1. พับครึ่งผ้าทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ให้ลายผ้าสวยๆ อยู่ด้านนอก แล้วพับครึ่งอีก 1 ทบค่ะ
2. หาจุดกึ่งกลางของผ้า จากนั้นพับริมทั้ง 2 ข้างมาบรรจบกันตรงกลาง ทำให้เรียบจนเกิดมุมสามเหลี่ยม
3. พับมุมด้านล่างทั้งซ้ายและขวามาบรรจบกันตรงกลาง ตอนนี้ผ้าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
4. พับมุมด้านซ้ายและขวาของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเข้าหากัน ใช้เข็มกลัดผ้าไว้เพื่อไม่ให้คลายตัวออก
5. พลิกกลับด้าน หน้าตาจะเริ่มคล้ายกระต่ายขึ้นมาแล้ว
6. พับมุมด้านล่างขึ้นไปจนบรรจบกับเส้นกลางค่ะ
7. พลิกกลับไปอีกด้าน จากนั้นม้วนชิ้นงานจนแน่น แล้วสอดมุมผ้าด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปในช่อง
8. จัดแต่งหูกระต่ายน้อยให้พองขึ้น พร้อมทั้งคลี่ผ้าด้านล่างให้โป่งเล็กน้อย ดูน่ารักขึ้นแล้วล่ะ

Credit

tortelina.blogspot

Back To Top