skip to Main Content

“รสดี” ครบรอบ 30 ปี ผุดไอเดียสร้างสรรค์สังคม “รสดีสร้างอาชีพ” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร

รสดี คู่ครัว
[masterslider_pb id=”3″]

นายพิเชียร คูสมิทธิ์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส “รสดี” พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ (ที่สองจาก ขวา) รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างสรรค์สังคม “รสดี สร้างอาชีพ” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการทำอาหาร โดยได้พัฒนาสูตรเมนูอาหาร “30 เมนูรสดี” ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ในการ พัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ เพิ่ม ช่องทางสร้างรายได้ และเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและรสชาติถูก ปากผู้บริโภคให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เป็นโรงเรียนนำร่อง  ภายในงานได้รับ เกียรติจากจอย รินลณี ศรีเพ็ญ ดารานักแสดงหญิงยอดนิยมและเป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนในโครงการฯ พร้อมด้วยนาง สาวอัมพร มงคลศรีชัยชนะ (ขวาสุด) ตัวแทนนักเรียนรุ่นแรกจากโครงการฯ ร่วมสาธิตวิธีปรุงอาหารเมนู

Post on

26 September 2009

Back To Top