skip to Main Content

“ใบมะกรูด” กำจัดแมลงในข้าวสารได้เยี่ยม!

รสดี คู่ครัว
tt-bai-ma-groot

แมลงตัวเล็กๆ ที่ติดมากับข้าวสาร ช่างน่าหงุดหงิดจริงๆ “รสดี” มีวิธีแก้ แค่ใส่ใบมะกรูดลงไปในถังข้าวสาร ใส่ทั้งก้านเลยก็ได้ค่ะ ไม่นานเจ้าแมลงตัวเล็กๆ จะเดินขบวนกันออกมาจนหมด มหัศจรรย์อะไรเบอร์นั้น ถ้าใบมะกรูดแห้งจนไม่มีกลิ่นก็เปลี่ยนใบใหม่เลยค่ะ

Back To Top